Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komunikace Traktorka II - 2. část
VZ malého rozsahu Zadáno 09.01.2019 21.01.2019 12:00
Komunikace Traktorka II - 1. část
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2018 18.07.2018 11:00
Stavební úpravy muzea v Zubří
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2016 30.03.2016 11:30
Knihovna Zubří v objektu č .p. 79
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2015 29.10.2015 11:30
Oprava MK Zubří 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2015 07.07.2015 11:30
Parkoviště a zpevněné plochy u MŠ v Zubří
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2015 15.06.2015 10:00
Klub Zubří - parkovací stání
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2015 19.05.2015 11:00
„Přeložka STL plynovodu a přípojky v Zubří za Klubem, par. č. 899, 901, 898/1“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2015 17.03.2015 11:00
Energetické úspory pro sportovní halu Zubří II
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2015 02.02.2015 11:00
Opravy, údržba a provoz sítě veřejného osvětlení (VO) v městě Zubří pro roky 2015-2017
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2015 11.02.2015 00:00
Klub Zubří - rozšíření zadního vstupu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.11.2014 13.11.2014 11:00
Stavební úpravy 1. NP objektu č. p. 824 Zubří - depozitář
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 01.09.2014 13:00
Traktorka II - dešťová kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2014 07.08.2014 11:30
Oprava MK Zubří 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2014 06.08.2014 14:00
Vodovod Čertoryje a Pod Obecníkem
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2014 06.08.2014 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016