Veřejná zakázka: Knihovna Zubří v objektu č .p. 79

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 64
Systémové číslo: P15V00000011
Počátek běhu lhůt: 30.09.2015
Nabídku podat do: 29.10.2015 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Knihovna Zubří v objektu č .p. 79
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování knihovny v 2. NP objektu č. p. 79 na ulici Hlavní v Zubří dle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Martinou Hovořákovou, ČKA: 3386.

Stavba je členěna do tří stavebních objektů:
• SO 01 – v rámci stavebního objektu budou provedeny dispoziční změny předmětných prostor za účelem vybudování výpůjčních a skladových prostor, sociálních zařízení a technického zázemí zaměstnanců.
• SO 02 – galerie: jedná se o ocelovou vestavbu mezipatra, jež je přístupna jednoramenným dřevěným schodištěm.
• SO 03 – přednáškový sál: tato navržená prostora vznikne v místě stávajícího bočního schodiště.

Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování a doložení následujících dokumentů a dokladů:
• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné a 1x v el. podobě na nosiči CD ve formátu *Pdf a *Dwg.
• Originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a jejich stejnopisy
• Revizní zprávy
• Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
• Doklad o nakládání s odpady
• Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky