Veřejné zakázky Města Zubří

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Zubří
IČO: 00304492
ID profilu zadavatele ve VVZ: 368338
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_display_306.html

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Oplocení hřiště v Sídlišti 6. Května v Zubří VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 4. září 2014
všechny zakázky