Veřejná zakázka: „Přeložka STL plynovodu a přípojky v Zubří za Klubem, par. č. 899, 901, 898/1“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 56
Systémové číslo: P15V00000003
Počátek běhu lhůt: 05.03.2015
Nabídku podat do: 17.03.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Přeložka STL plynovodu a přípojky v Zubří za Klubem, par. č. 899, 901, 898/1“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je přeložení plynovodu STL ocel DN 150 na par. č. 899, 901 a 899/1 v k. ú. Zubří vč. přípojky pro objekt č. p. 10 dle projektové dokumentace zpracované Radimem Matulou, ČKAIT: 1004526 a výkazu výměr, v souladu s požadavky RWE distribuční služby, s.r.o.
Součástí veřejné zakázky je dále:
• vytyčení dotčení ing. sítí.
• Inženýrská činnost v průběhu realizace, ukončená předáním díla provozovateli distribuční soustavy RWE distribuční služby, s.r.o.
• zhotovení dokumentace skutečného provedení v souladu s požadavky provozovatele distribuční soustavy RWE distribuční služby, s.r.o.
• zhotovení geometrického plánu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky