Veřejná zakázka: Stavební úpravy muzea v Zubří

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 66
Systémové číslo: P16V00000002
Počátek běhu lhůt: 11.03.2016
Nabídku podat do: 30.03.2016 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy muzea v Zubří
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu č. p. 67, na ul. Nad Fojstvím v Zubří dle přiložené projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Přerovským a Ing. Ladislavem Holišem.

V rámci stavby budou z přiložené projektové dokumentace realizovaný zejména následující části:
• Výměna střešní krytiny vč. části krovu a souvisejících klempířských prvků
• Zateplení podlahy na půdě minerální vatou tl. 220 mm.
• Provedení vnějších sanačních omítek
• Výměna otvorových výplní
• Celková rekonstrukce vnitřních instalací
• Rekonstrukce terasy
• Vybudování nového zadního vstupu do objektu
• Dispoziční změny objektu
• Vybudování přístupového chodníků a parkovacích stání

Předmětem veřejné zakázky je dále zpracování a doložení následujících dokumentů a dokladů:
• dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby 2x v tištěné a 1x v el. podobě na nosiči CD ve formátu *Pdf a *Dwg.
• Originál stavebního deníku
• Revizní zprávy
• Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
• Doklad o nakládání s odpady
• Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009.

Upozorňujeme uchazeče, že pro nacenění veřejné zakázky je rozhodný přiložený výkaz výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky