Veřejná zakázka: Klub Zubří - parkovací stání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 58
Systémové číslo: P15V00000005
Počátek běhu lhůt: 22.04.2015
Nabídku podat do: 19.05.2015 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klub Zubří - parkovací stání
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkovacích stání pro 11 osobních automobilů, rozšíření pozemní komunikace, vybudování nových chodníkových těles vč. předlažby stávajících, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Dybalem, ČKAIT: 0002556 a stavebního povolení (SO 01), dále pak předlažba stávajícího chodníkové tělesa mezi ulicemi Sídlištní a Hamerská (SO 02) a vybudování spojovacího chodníkového tělesa ze zatravňovacích dlaždic (SO 03).


Součástí veřejné zakázky je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického a geometrického zaměření dokončené stavby. Dále je zhotovitel povinen zajistit kompletní inženýrskou činnost nutnou pro zdárné dokončení stavby spočívající zejména v zajištění vytyčení inženýrských sítí nacházejících se v prostoru stavby, zajištění povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu uzavírky komunikace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky