Veřejná zakázka: Stavba místní komunikace v lokalitě Nad Fojstvím II Zubří - SO 101 Komunikace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 98
Systémové číslo: P19V00000009
Datum zahájení: 27.06.2019
Nabídku podat do: 17.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba místní komunikace v lokalitě Nad Fojstvím II Zubří - SO 101 Komunikace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavba komunikace včetně chodníku, uličních vpustí a dopravního značení v lokalitě výstavby nových domů dle projektové dokumentace zpracované firmou Hrabovský s.r.o., Náměstí 75, Valašské Meziříčí viz. příloha č. 8 této výzvy. Komunikace je navržena jako dvoupruhová, obousměrná šíře 6,0m mezi obrubami kategorie MO7/30. Součástí komunikace je jednostranný chodník pro pěší, šířky 1,50m při komunikaci s dvěma přechodovými místy. Komunikace bude osazena dopravní svislou značkou v místě napojení na silnici III.třídy Stůj dej přednost v jízdě P6. Komunikace III.třídy (III/01878) bude osazena dopravní značkou P2 Hlavní komunikace. Součástí projektu komunikace jsou silniční vpusti, jejich šachty a napojení na dešťovou kanalizaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna, MěÚ Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky