Veřejná zakázka: VÝSTAVBA BUDOV V PASIVNÍM STANDARDU VE MĚSTĚ ZUBŘÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 105
Systémové číslo: P19V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-045526
Datum zahájení: 19.12.2019
Žádost o účast podat do: 20.01.2020 09:00
Nabídku podat do: 23.03.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VÝSTAVBA BUDOV V PASIVNÍM STANDARDU VE MĚSTĚ ZUBŘÍ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2 nových budov v pasivním standardu Lékařský dům na p.č. 896, 941/1 a DPS na p.č. 896, 941/1 a 898/1 v katastrálním území Zubří, obec Zubří. Obě budovy budou řešeny jako energeticky úsporné objekty s efektivním a šetrným využíváním zdrojů energie. Novostavby musí splňovat požadavek 61. výzvy OPŽP, prioritní osa 5, specifický cíl 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov na pasivní standard budovy, který bude rovněž prokázán testem těsnosti obálky, kdy průvzdušnost obálky budovy při tlakovém rozdílu 50P a musí splňovat požadovanou hodnotu n50 =0,6.h-1 případně lepší a budou dodrženy všechny parametry energetických posouzení Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek – Multifunkční areál Zubří – DPS a Průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek – Multifunkční areál Zubří – Lékařský dům zpracovaných Ing. arch. Pavlem Koláčkem.

Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o realizací dvou projektů podpořených z dotací OPŽP, které se sebou souvisí a je žádoucí, aby všechny použité postupy a technologie byly realizovány ve vzájemné provázanosti. Případným rozdělením veřejné zakázky by zadavateli vznikaly další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky a při zajišťování koordinace realizovaných prací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 77 755 044 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-zubri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky