Veřejná zakázka: Oprava MK Zubří 2019

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Systémové číslo: P19V00000006
Datum zahájení: 01.04.2019
Nabídku podat do: 15.04.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava MK Zubří 2019
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení celoplošné opravy povrchu místních komunikací v následujících lokalitách: Sídlištní, Randusky, Nad Točnou, Na Kopci a Pod Čihadlem. Rozsah díla je specifikován výkazem výměr (příloha č. 1) a situačními zákresy (příloha č. 8) a spočívá zejména v následujících pracích:
• Vyčistění stávajícího povrchu komunikace.
• Frézování některých částí komunikací
• Příprava podkladu pro nový povrch komunikace.
• Vyspravení výtluků.
• Zhotovení nových povrchů komunikací z asfaltového betonu tl. 5 cm (ABS).
• Ostatní související stavební práce.
Součástí veřejné zakázky je zajištění povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu uzavírky komunikace.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán touto výzvou včetně jejích příloh.

Zadavatel si vyhrazuje právo rozsah předmětu VZ zúžit až o 35 %, nebude-li mu poskytnuta dotace z programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-zubri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky