Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce interiéru klubu Zubří
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou částečné dispoziční úpravy se zásahy do nosných konstrukcí, udržovací práce, modernizace technického vybavení a interiérové úpravy ve stávajícím kulturním objektu a umístění tří VZT jednotek na novou oplocenou zpevněnou plochu o rozměru 2*4m u severozápadního rohu objektu.
Je navržena kompletní výměna elektroinstalace (a osvětlení v dotčených prostorech) včetně slaboproudých rozvodů, nová vzduchotechnika ve Velkém sále a hlavním vestibulu, kompletní výměna AV techniky s moderním systémem ozvučení a DCI kino projekcí. Ve Velkém sále je navrženo nové akustické obložení včetně akustického stropu. Pro potřeby víceúčelového využití sálu je navrženo automatické výsuvné hlediště.
Místo plnění: Zlínský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-zubri.cz)
Kontakt: Hi – 2 ing. s.r.o., 28. října 770/6, 702 00 Ostrava, tel.: +420731450432,
mail : hierschova@hi-2ing.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.09.2022 10:00
Datum zahájení: 27.07.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: