Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zakázka bude prováděna na místě původního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří v k. ú. Zubří na parcele č. 224. Jedná se o obnovu školního hřiště - vybudování nového oploceného tartanového hřiště s doskočištěm pro skok daleký.
Místo plnění: Vsetín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-zubri.cz)
Kontakt: Ing. Milan Palacký
E-mail: palacky@mesto-zubri.cz
Tel. / mob.: 571 757 055 / 724 141 104
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.07.2022 10:00
Datum zahájení: 27.06.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: