Veřejná zakázka: Oprava MK Zubří 2018

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 86
Systémové číslo: P18V00000003
Datum zahájení: 07.06.2018
Nabídku podat do: 20.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava MK Zubří 2018
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení celoplošné opravy povrchu místních komunikací v následujících lokalitách: Sídlištní, Randusky, Hamerská, Čertoryje, Václava Procházky, Nad Točnou a Galičky. Rozsah díla je specifikován výkazem výměr (příloha č. 1) a situačními zákresy (příloha č. 8) a spočívá zejména v následujících pracích:
• Vyčistění stávajícího povrchu komunikace.
• Příprava podkladu pro nový povrch komunikace.
• Vyspravení výtluků.
• Zhotovení nových povrchů komunikací z asfaltového betonu tl. 5 cm (ABS) a asfaltového penetračního makadamu.
• Ostatní související stavební práce.
Součástí veřejné zakázky je zajištění povolení zvláštního užívání místní komunikace po dobu uzavírky komunikace.
Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán touto výzvou včetně jejích příloh.

Další práva a povinnosti provádění veřejné zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 této výzvy. Návrh smlouvy je pro účastníky závazný. Dodavatel do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou účastníka.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Zubří
 • IČO: 00304492
 • Poštovní adresa:
  U Domoviny 234
  756 54 Zubří
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 368338

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky